Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

lớp học ngôn ngữ kí hiệu


Lớp học ngôn ngữ ký hiệu dành cho sinh viên tình nguyện và gia đình của người khiếm thính: Lớp học này do các giáo viên khiếm thính giảng dạy. Lớp học hiện có 20 học viên. Hy vọng trong tương lai sẽ đào tạo được một số phiên dịch thông qua những khóa tập huấn như thế này. Giáo viên của lớp là thầy Sơn, thầy Thái Anh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án do Liên đoàn người Điếc Thụy Điển và tổ chức PCP Thụy Điển tài trợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét